Wat zijn NFT’s?

N F T, maar zelden hebben drie letters zoveel verdeeldheid gezaaid in zo’n korte tijd. Sommige mensen haten ze, anderen maken er hun levenswerk van en kunnen over niets anders denken, dromen en praten. Eén ding is zeker, sinds 2021 heeft bijna iedereen van Non-Fungible Tokens gehoord en er daarna een sterke mening over gevormd. Wat echter veel belangrijker is dan de publieke opinie, is de daadwerkelijke technische innovatie die schuilgaat achter deze drie letters. Dit artikel gaat objectief in op alle facetten van deze technologische ontwikkeling. We verhelderen de korte geschiedenis en technische achtergrond, verklaren de speculatieve “hype”, maar vooral gaan we in op de zakelijke, culturele en creatieve potentie die deze technologie heeft wanneer je voorbij alle hype en haat kijkt.

Wat is een non-fungible Token (NFT)? 

Non-fungible tokens maken, net als cryptocurrencies, gebruik van blockchaintechnologie. Evenals een reguliere cryptotoken wordt een NFT gecreëerd middels een “smart contract”: een slim, digitaal en geautomatiseerd contract dat interacties met de blockchain mogelijk maakt. Dit slimme contract creëert vervolgens één of meerdere NFT’s, al dan niet als een collectie. Naast deze gelijkenissen zijn er echter ook grote verschillen. Het belangrijkste verschil is waar de NFT zijn naam aan ontleent. In de term Non-Fungible Token zou het woord “token” net zo goed naar een cryptocurrency token op de Ethereum- of Solana-blockchain kunnen verwijzen. Het verschil zit hem in de samenvoeging “Non-Fungible”. Dit staat simpel vertaald voor “niet verwisselbaar”. Dit betekent dat, in tegenstelling tot de individuele tokens binnen één cryptocurrency, de individuele tokens (NFT’s) uit een collectie niet inwisselbaar zijn, omdat ze niet gelijk zijn.

Metafoor

Je hebt een groot vel papier. Uit dit vel papier kun je duizend €10-biljetten drukken of een mini-collectie van 10 schilderijen van verschillende landschappen in Nederland. Wanneer ze eenmaal in gebruik genomen zijn, kun je elk van de €10-biljetten verwisselen voor een ander, zonder enige gevolgen. Ze zijn identiek en verwisselbaar. Als ik echter de kunstwerken wil verwisselen, wordt dit moeilijker. Mogelijk hecht ik meer waarde aan een schilderij in mijn lievelingskleur of uit mijn eigen provincie. De kunstwerken zijn uniek en niet verwisselbaar. De kunstwerken zijn Non-Fungible. In deze metafoor is papier de blockchain, het medium waarop beide producten kunnen bestaan. Het gaat hier om uitermate slim en onvervalsbaar papier waarop biljetten en kunst maar ook interactieve contracten en certificaten gedrukt kunnen worden.

Definitie

Dit alles leidt tot de volgende definitie: NFT’s zijn onvervalsbare en unieke eigendomscertificaten, gecreëerd middels een slim contract, opgeslagen op een cryptografisch beveiligde blockchain, die het eigendom kunnen vertegenwoordigen van verschillende bezittingen variërend van een kaartje voor een concert, een kunstwerk tot in-game items of zelfs een woning of bedrijfsaandeel.

Kleurrijke geschiedenis

De geschiedenis van NFT’s begon in 2014 met de creatie van de eerste NFT, Quantum, door Kevin McCoy. Deze vroege stap legde de basis voor wat later een explosieve groei en interesse in digitale activa zou worden. Wat niet veel mensen weten, is dat Hal Finney, zelf in 1993 al een uitspraak deed over digitale verzamelingen genaamd “Crypto Trading Cards” in deze haast profetische post.

Hal Finney is één van de eerste en grootste bijdragers aan de ontwikkeling van Bitcoin en de eerste die ooit een Bitcoin-transactie ontving van Bitcoins bedenker en ontwikkelaar, Satoshi Nakamoto. Hij wordt door sommigen tevens gezien als de meest waarschijnlijke kandidaat om de persoon of één van de personen te zijn achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto.

CryptoPunks

CryptoPunks, gelanceerd in juni 2017 door Larva Labs, waren één van de eerste NFT-projecten op de Ethereum-blockchain. Dit project omvatte 10.000 unieke 24×24 pixel kunstafbeeldingen. CryptoPunks werden aanvankelijk gratis uitgebracht, en toch duurde enige tijd voordat ze uitverkocht waren. Enkele jaren later werden ze echter zeer waardevol, met enkele verkopen die miljoenen dollars bereikten. De CryptoPunks-gemeenschap groeide en omvatte beroemde namen zoals Jay-Z en Serena Williams. In 2021 verkocht een verzameling van 9 CryptoPunks voor $16,9 miljoen bij Christie’s, wat hun status als iconische digitale kunstwerken bevestigde.

CryptoKitties

CryptoKitties, gelanceerd eind 2017 door Dapper Labs, introduceerde het mainstream potentieel van NFT’s door gebruikers in staat te stellen unieke virtuele katten te fokken en te verhandelen. De populariteit van CryptoKitties was zo groot dat het de Ethereum-blockchain volledig overbelastte, waardoor transactiekosten stegen en de netwerkprestaties aanzienlijk verminderden. Dit incident benadrukte zowel de mogelijkheden als de beperkingen van blockchaintechnologie op dat moment. Toen in 2018 de markt instortte, zakte ook de interesse in deze vroege NFT-collecties volledig weg.

Beeple’s Mijlpaalverkoop

In maart 2021 verkocht digitale kunstenaar Beeple zijn NFT-kunstwerk “Everydays: The First 5000 Days” voor $69 miljoen bij Christie’s. Deze verkoop trok enorme aandacht van zowel de kunstwereld als het grote publiek en vestigde NFT’s als een innovatieve technologische investeringsmogelijkheid.

De NFT Boom: BAYC, Pudgy Penguins en DeGods

Het succes van Beeple’s verkoop leidde tot een ware NFT-boom, met projecten zoals de Bored Ape Yacht Club (BAYC) en Pudgy Penguins die aanzienlijk populair werden. BAYC werd iconisch vanwege zijn gemeenschapsgedreven model en exclusieve lidmaatschapsvoordelen voor houders, wat leidde tot de NFT-investeerderscultuur die tot op heden heerst. Met het uitbreidende succes van NFT’s op Ethereum zagen ook andere blockchains zoals Solana een stijging in NFT-activiteit, waarbij DeGods op Solana een van de meest prominente projecten werd.

NFT Winter 

Na de initiële hype ervoer de NFT-markt een onvermijdelijke neergang in 2022 en 2023, zoals dit vaak gaat met nieuwe technologieën en nog onbewezen producten. Prijzen en handelsvolumes daalden aanzienlijk toen de speculatieve interesse afnam en de bredere cryptomarkt uitdagingen ondervond.

De opkomst van Bitcoin Ordinals

Temidden van deze ”NFT Winter” ontstonden echter ook nieuwe innovaties zoals Bitcoin Ordinals. Deze “Digitale Artifacten” op de Bitcoin-blockchain boden een nieuw platform voor digitale verzamelobjecten en profiteerden van de on-chain opslag en onveranderlijkheid, wat zorgt voor blijvende authenticiteit en veiligheid van de tokens.

Omkeer en focus op technologie

Naarmate de markt volwassener werd, verschoof de focus naar het ontwikkelen van robuustere technologie en praktische toepassingen voor NFT’s, voorbij aan louter speculatie. Deze fase wordt gekenmerkt door een nadruk op bruikbaarheid, veiligheid en de integratie van NFT’s in verschillende sectoren zoals gaming, onroerend goed en intellectueel eigendomsbeheer.

Blockchain technologie

De eerder genoemde “non-fungibility” en de basiseigenschappen van blockchaintechnologie maken NFT’s tot een uiterst bruikbaar stukje technologie. Een aantal van deze belangrijke eigenschappen lichten we verder toe.

Zelfstandig Eigendom (Self Custody)
Zelfstandig eigendom verwijst naar het vermogen van een individu om volledige controle te hebben over hun digitale activa zonder afhankelijk te zijn van derden. Bij NFT’s betekent dit dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het beheer en de beveiliging van hun tokens, vaak via een persoonlijke wallet. Dit biedt autonomie en controle, maar vereist ook kennis over veilige opslagmethoden en bescherming tegen diefstal.

Transparantie
Transparantie is een kernkenmerk van NFT’s, omdat elke transactie en eigendomshistorie openbaar en verifieerbaar is op de blockchain. Dit betekent dat elke stap van de creatie tot de verkoop van een NFT kan worden gevolgd, wat vertrouwen en zekerheid biedt over de authenticiteit en herkomst van het digitale object.

Decentralisatie
Decentralisatie verwijst naar het ontbreken van een centrale autoriteit in het beheer van NFT’s. In plaats van afhankelijk te zijn van een enkele entiteit, wordt de controle verdeeld over een netwerk van nodes. Dit vermindert de kans op een “single point of failure”, waar één fout of aanval het hele systeem zou kunnen beïnvloeden, en bevordert een robuust en veerkrachtig ecosysteem.

Veiligheid
Veiligheid bij NFT’s wordt gewaarborgd door decentralisatie en cryptografie. De verspreiding van gegevens over meerdere nodes maakt het systeem minder vatbaar voor aanvallen. Cryptografie zorgt ervoor dat transacties en eigendomscertificaten veilig zijn en niet gemanipuleerd kunnen worden. Samen bieden deze technologieën een hoog beveiligingsniveau voor NFT-bezitters.

Onveranderbaarheid (Immutability)
Onveranderbaarheid betekent dat eenmaal vastgelegde gegevens op de blockchain niet kunnen worden gewijzigd. Voor NFT’s betekent dit dat de eigendomsgeschiedenis en kenmerken van het token permanent en onveranderbaar zijn. Dit biedt zekerheid over de authenticiteit en integriteit van de digitale activa, wat cruciaal is voor het vertrouwen in de markt.

Vertrouwenloze interacties “Trustless interactions” 
“Trustless” vertrouwen verwijst naar een systeem waarin transacties en afspraken kunnen worden uitgevoerd zonder dat de betrokken partijen elkaar hoeven te vertrouwen. Bij NFT’s wordt dit principe vaak samengevat met de term “Code is law”, wat betekent dat slimme contracten automatisch en zonder tussenkomst worden uitgevoerd volgens vooraf vastgelegde regels. Dit vermindert de noodzaak voor vertrouwen in derden en minimaliseert risico’s. NFT’s bieden een unieke combinatie van deze thema’s, waardoor ze een aantrekkelijk en betrouwbaar middel worden voor digitale eigendom en handel.

Praktische toepassingen 

Om een beeld te krijgen van de veelzijdigheid waarin deze technologie van toegevoegde waarde kan zijn, vind je hieronder een paar praktische toepassingen. Het is goed om in gedachten te houden dat de technologie zelf nog in de kinderschoenen staat en veel van deze toepassingen niet op zoek zijn naar de beste praktische implementatie. Dit is echter ook precies wat deze industrie zo interessant maakt voor investeerders én ondernemers: de kans om echt te innoveren door vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen en perfectioneren!

 1. Digitale Kunst: NFT’s geven kunstenaars de mogelijkheid om hun werk als unieke digitale eigendommen te verkopen, met bewijs van echtheid en eigendom.
 2. Verzamelobjecten: Digitale verzamelobjecten, zoals sportkaarten of virtuele huisdieren, kunnen als NFT’s worden uitgegeven, waardoor ze uniek en verhandelbaar zijn.
 3. Gaming: In-game items, zoals wapens, skins en avatars, kunnen als NFT’s worden gemaakt, waardoor spelers ze kunnen bezitten, ruilen en verkopen.
 4. Virtueel Vastgoed: Virtuele landstukken in online werelden kunnen als NFT’s worden gekocht en verkocht, met eigendomsrechten die op de blockchain worden vastgelegd.
 5. Identiteitsverificatie: NFT’s kunnen worden gebruikt voor digitale identiteit, waardoor een uniek, onveranderlijk bewijs van identiteit mogelijk is.
 6. Muziek en Media: Artiesten kunnen hun muziek, video’s of andere media als NFT’s uitgeven, wat directe verkoop en eigendomsrechten mogelijk maakt.
 7. Bewijs van Authenticiteit: NFT’s kunnen fysieke goederen, zoals kunstwerken of luxe producten, vergezellen om de echtheid te garanderen.
 8. Evenementenkaarten: Tickets voor concerten, sportevenementen en andere bijeenkomsten kunnen als NFT’s worden uitgegeven, wat vervalsing voorkomt en doorverkoop vereenvoudigt.
 9. Onderwijs en Certificaten: Diploma’s, certificaten en andere onderwijsgerelateerde documenten kunnen als NFT’s worden uitgegeven, wat authenticiteit en permanente toegang waarborgt.
 10. Crowdfunding: NFT’s kunnen worden gebruikt om crowdfundingcampagnes te ondersteunen, waarbij investeerders unieke digitale activa ontvangen in ruil voor hun bijdrage.
 11. Lidmaatschapskaarten: Digitale lidmaatschapskaarten voor exclusieve gemeenschappen of diensten kunnen als NFT’s worden uitgegeven, waardoor unieke toegang en voordelen gegarandeerd zijn voor de eigenaars.
 12. Real-World Assets (RWA’s): Fysieke activa zoals onroerend goed, kunstwerken, edelmetalen en andere waardevolle items kunnen worden getokeniseerd als NFT’s, waardoor ze gemakkelijker verhandelbaar zijn, fractioneel eigendom mogelijk maken, en transparantie en beveiliging door blockchain technologie waarborgen.

Waarom zou je nu instappen in de NFT industrie?

Met al deze informatie op zak zijn er natuurlijk twee brandende vragen:

 1. Waarom zou ik me interesseren in NFT’s?
 2. Wat kan jij met NFT’s?

De antwoorden op deze twee vragen hangen nauw met elkaar samen. Zelfs met de notoire geschiedenis die NFT’s kenmerkt, staat de technologie nog altijd in de kinderschoenen. Dit brengt zowel risico’s als kansen met zich mee. Als investeerder zou je nog altijd kunnen investeren in NFT’s die gekoppeld zijn aan bedrijven, games, platforms en producten waar jij als consument achter staat. Als ondernemer zijn er technische innovaties die mogelijk gemaakt worden door NFT’s die jou als ondernemer een voorsprong kunnen geven op je concurrenten, en dat is goed voor je zaak. Het antwoord op de vraag waarom is dus: Om wat je ermee kunt doen.

Handelen in NFT’s 

Als je ervoor kiest om te handelen in NFT’s, wees je dan bewust van de risico’s die investeren in een jonge industrie met zich meebrengt. Het is een “high-risk, high-reward” investering. Veel van deze jonge startups zullen het niet halen, maar een kleine groep kan erin slagen zijn waarde vele malen te vermenigvuldigen. Om te weten waar je geld te steken, zal je net als iedere investeerder onderzoek moeten doen en nooit meer investeren dan wat je bereid bent te verliezen. Verder zijn er enige technische zaken om rekening mee te houden:

Zelfstandig eigendom
Volledig zelfstandig eigendom betekent ook volledige zelfstandige verantwoordelijkheid. We zijn tegenwoordig gewend om bij de hand genomen te worden wanneer we met online producten werken. Als we dan een keer een foutje maken, kan de helpdesk je zonder moeite uit de brand helpen. Bedenk eens bij jezelf hoe vaak jij een nieuw wachtwoord aanvraagt omdat je het vergeten bent. Word je gehackt, dan ben je waarschijnlijk alles kwijt. Raak jij je “seed phrase”, de digitale sleutel tot jouw digitale portemonnee kwijt, dan ben je alles kwijt. Maak je een typefout in het adres waar je je NFT naartoe wilt sturen, dan ben je die NFT kwijt. Er is geen helpdesk of centrale server en wijzigingen zijn onomkeerbaar, ook als je een foutje maakt.

Gemakkelijk slachtoffer 
Cryptocurrency en bij verlenging NFT’s bevinden zich op het kruispunt tussen de financiële industrie en de technologische industrie. Beide industrieën worden door oplichters gebruikt om hun doelen en jouw eigendommen te bereiken. Denk aan phishingmailtjes van uw bank en neppe advertenties op Facebook. Dit kruispunt maakt de cryptocurrency en NFT-industrie een extra interessant middel voor criminelen. Dit valt wederom samen met het zelfstandig eigendom. Wees je hier altijd bewust van en neem dan in ieder geval een aantal basisregels in acht:

 1. Onderzoek doen: Leer over verschillende soorten cryptocurrency, blockchains en software voordat je investeert.
 2. Gebruik een crypto-wallet: Bewaar je crypto in een beveiligde wallet om diefstal te voorkomen.
 3. Walletgegevens: Deel NOOIT je “private key” en “seed phrase”, gebruik enkel je public key of walletadres openbaar.
 4. Twee-factor-authenticatie: Schakel 2FA in voor je uitwisselingsaccount voor extra beveiliging.
 5. Controleer regelmatig: Houd je accounts in de gaten voor verdachte activiteiten.
 6. Wees voorzichtig met e-mails: Vermijd phishingpogingen door verdachte e-mails te herkennen.
 7. Gespreksuitnodigingen: Vertrouw nooit onaangekondigde privé- of groepsgesprekken via berichtenapplicaties zoals WhatsApp, Telegram en Discord.
 8. Sterke wachtwoorden: Gebruik lange, complexe wachtwoorden en verander ze regelmatig.
 9. Vermijd openbare Wi-Fi: Voer geen crypto-transacties uit op openbare netwerken.
 10. Gebruik een hardware wallet: Overweeg een hardware wallet voor extra beveiliging.
 11. Controleer URL’s: Vermijd nepsoftware door alleen officiële websites te gebruiken.
 12. Back-up je seed phrase: Schrijf je seedwoorden op en bewaar ze veilig.
 13. Gezond verstand: Lijkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het dat waarschijnlijk ook!

Gebruik betrouwbare platforms
Het gebruik van betrouwbare platforms binnen de crypto-industrie is essentieel. Deze platforms hebben een lagere kans op faillissementen en maken gebruik van tijdsgeteste technologie, wat cruciaal is vanwege de hoge mate van automatisering en verantwoordelijkheid in deze sector. Ze bieden betere algemene veiligheid door sterke beveiligingsmaatregelen en naleving van wettelijke voorschriften. Hierdoor minimaliseer je risico’s en verhoog je de kans op een veilige en succesvolle handelservaring.

“Niet jouw sleutel, niet jouw crypto”
Zelfs wanneer je betrouwbare platforms gebruikt, geldt echter het volgende bekende crypto-gezegde: “Niet jouw sleutel, niet jouw crypto”. Dit betekent dat als je de privésleutels van je cryptocurrency-wallet niet bezit, je geen volledige controle hebt over je cryptomunten of NFT’s. Wanneer een derde partij, zoals een exchange, de sleutels bewaart, loop je risico’s zoals hacks of faillissement van die partij.

NFT’s en ondernemen

Als je liever op je eigen bekwaamheid vertrouwt dan investeert in dat van een ander, zou je ervoor kunnen kiezen om NFT’s in te zetten om je onderneming of project te starten óf te verbeteren. Zoals eerder besproken kunnen NFT’s bedrijven helpen door unieke mogelijkheden te bieden op het gebied van veiligheid, transparantie, automatisering, eigendom, marketing en klantbetrokkenheid.

Kennis en veiligheid
Als ondernemer moet je leren dingen te delegeren en uit handen te geven, toch is het goed bij het inzetten van transformerende innovaties zelf sterke fundamentele kennis te vergaren. De financiële aard van deze technologie gepaard met de snelle ontwikkeling en onveranderbaarheid van blockchaintechnologie zorgen voor een hoge verantwoordelijkheid bij jou als ondernemer wanneer je de technologie inzet binnen je onderneming. Als eigenaar ligt de eindverantwoordelijkheid vaak bij jou. Houd ook hier weer de eerder genoemde basisveiligheidsvoorschriften in acht.

Professioneel advies
Of het nu gaat om de technische infrastructuur, aanhaken bij de cultuur, het kennen van het rechtelijke landschap of simpelweg het inschatten en toepassen van de vele mogelijkheden, het kan in de meeste gevallen zeker uit om professioneel advies in te schakelen. Dit komt met name door de ongelijke snelle ontwikkelingen.

Veranderlijke regelgeving
Wees je als ondernemer zeer bewust van de continue en ingrijpende veranderingen binnen nationale en internationale regelgeving omtrent blockchaintechnologieën. Dit kan zowel in je nadeel werken als je onvoorbereid bent, maar ook in je voordeel als je op aankomende regelgeving ondernemend anticipeert.

NFT’s en recht

De regelgeving omtrent NFT’s binnen Europa en Nederland is recent aangescherpt om meer duidelijkheid en bescherming te bieden in deze snel evoluerende markt.

MiCA-regulering: De “Markets in Crypto-Assets” (MiCA) wetgeving, goedgekeurd in mei 2023 en van kracht vanaf eind 2024, biedt een uitgebreide regulering voor cryptodiensten en activa binnen de EU. Hoewel MiCA voornamelijk gericht is op crypto-assets en stablecoins, sluit het NFT’s in zijn huidige vorm uit van directe regulering, tenzij ze worden gebruikt als financiële instrumenten (zoals aandelen). 

Anti-witwasmaatregelen (AML): De EU heeft in juli 2021 wetgeving voorgesteld om de anti-witwasregels te versterken, waaronder een nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Deze wetgeving, die in 2024 van kracht wordt, zal ook de activiteiten van digitale activabedrijven, inclusief NFT-marktplaatsen, reguleren om verdachte transacties beter te kunnen detecteren. 

Nederlandse regelgeving: In Nederland vallen cryptotransacties onder de bestaande anti-witwasregelgeving. Bedrijven die diensten aanbieden met betrekking tot crypto-assets moeten voldoen aan de meldingsplicht voor verdachte activiteiten volgens de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Deze regelgeving heeft tot doel de markt te stabiliseren, investeerders te beschermen en illegale activiteiten te voorkomen, terwijl er ruimte blijft voor innovatie en groei binnen de NFT-industrie.

De rol van NFT.nl

NFT.nl fungeert als toonaangevend Nederlands platform voor nieuws en kennis over NFT’s, gericht op het verkennen van de veelzijdige toepassingen van blockchaintechnologie in het dagelijks leven. Het platform biedt diepgaande analyses en praktische voorbeelden, zoals Real World Asset NFT’s, Web3-ecosystemen en ‘on-chain loyaliteitsprogramma’s’, om te laten zien hoe NFT’s kunnen bijdragen aan innovatie en groei in verschillende sectoren. In samenwerking met juridische adviseurs, investeringsdeskundigen en specialisten in vastgoed, Web3-technologie en ondernemen, zorgt NFT.nl ervoor dat investeerders en ondernemers altijd toegang hebben tot relevante informatie en inzichten.

De visie van NFT.nl is om mensen te voorzien van kennis en inzichten die bijdragen aan een diverse en bloeiende NFT-economie. Met een focus op hoogwaardige content wil NFT.nl de eerste plek zijn waar mensen aan denken als ze meer willen leren over NFT’s. Door een combinatie van educatie, community-building en strategische samenwerkingen, streeft NFT.nl naar een toekomst waarin NFT’s een essentiële rol spelen in innovatie, groei en inclusiviteit binnen de wereldwijde economie.

Of het nu gaat om een onderbouwde mening over een nieuw project of een diepgaand inzicht in een opkomend segment in deze nieuwe markt, NFT.nl zet zich in om onze gebruikers te voorzien van objectieve en bruikbare informatie!

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang onze gratis dagelijkse nieuwsbrief in slechts 1 minuut.
Sluit je aan bij meer dan 1.500 NFT-enthousiastelingen en blijf op de hoogte!