Wat zijn Ordinals oftewel Bitcoin NFT’s

Bitcoin ordinals zijn gewoon NFT’s op Bitcoin: maar hoe gewoon zijn ze?

Hoewel non-fungibele tokens (NFT’s) op Bitcoin geen nieuw concept zijn, met laag-2-netwerken zoals Counterparty en Stacks die al Bitcoin-gebaseerde NFT’s mogelijk maken, hebben ordinals een fundamenteel andere architectuur dan andere Bitcoin NFT’s.

Deze NFT’s op het Bitcoin-mainnet (hoofdnetwerk) werden geïntroduceerd in januari 2023 door ontwikkelaar Casey Rodarmor en zo werd een nieuwe manier geïntroduceerd om NFT’s te creëren op Bitcoin.

Wat zijn Ordinal-inscripties?

Ordinals zijn een manier om Bitcoin NFT’s te creëren door gegevens zoals afbeeldingen, video’s en meer aan een individuele satoshi op de basisblockchain van Bitcoin te koppelen. In tegenstelling tot hun voorgangers bestaan Ordinal NFT’s dus niet op een aparte laag van Bitcoin. In plaats daarvan gebruiken ze een willekeurig maar logisch ordeningssysteem genaamd “Ordinal Theory” om elke individuele Bitcoin-satoshi een uniek nummer te geven. Op deze manier verkeren ordinal NFT’s direct op het Bitcoin-mainnet en werken zonder wijzigingen in het Bitcoin-protocol, vereisen geen extra lagen en zijn compatibel met het netwerk.

De geschiedenis van Ordinals

Hoewel ordinals uiteindelijk echt werden ontgrendeld door gebruik te maken van ordinal theory, werden ordinal NFT’s zoals ze vandaag bestaan mogelijk gemaakt door de Segregated Witness (SegWit) en Taproot-updates van het Bitcoin-protocol, die respectievelijk plaatsvonden in 2017 en 2021.
SegWit was een update uit 2017 die resulteerde in een soft fork van de Bitcoin-blockchain. Hieruit werd de eerste voorloper van ordinal NFT’s geboren omdat de hoeveelheid willekeurige gegevens die in een transactie konden worden opgenomen, werd uitgebreid.
Taproot, geïmplementeerd in november 2021, was een veelzijdige upgrade bedoeld om de privacy, schaalbaarheid en beveiliging van Bitcoin te verbeteren. In feite maakte Taproot het gemakkelijker om willekeurige “witness-data” op te slaan. Zo werd men minder beperkt bij het plaatsen van willekeurige gegevens binnen een Bitcoin-transactie. Deze wijzigingen waren een sleutelfactor voor ordinals, die NFT-gegevens opslaan in een Taproot-script-pad.

Hoe Werken Bitcoin NFT’s?

Om te begrijpen hoe ordinal NFT’s werken, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de termen “Ordinals” en “Inscriptions”, beide worden gebruikt om te verwijzen naar dit nieuwe type Bitcoin NFT.

  • Ordinals zijn een systeem om satoshis te ordenen op een manier die het “niet-fungibele” eigendom creëert dat nodig is om NFT’s te maken.
  • Inscriptions zijn de inhoud van de ordinal NFT zelf; de afbeelding, tekst, video of andere willekeurige gegevens die een gebruiker zou beschouwen als een NFT.Deze NFT’s kunnen het best worden begrepen door een parallel te trekken met niet-Bitcoin NFT’s, die unieke 1-op-1 tokens zijn die over het algemeen twee componenten hebben: tokenID en metadata.

Ordinal theorie als TokenID

Bitcoin is fungible, wat betekent dat er geen manier is om de ene bitcoin van de andere te onderscheiden. Dat is waar ordinal theorie van pas komt. De belangrijkste innovatie van ordinal NFT’s is dat ze een systeem bieden om elke individuele satoshi een eigen nummer te geven. Het resultaat: een unieke ID voor elke afzonderlijke satoshi op de Bitcoin-blockchain. Elke ordinal is dus in zijn meest basale vorm gewoon een satoshi die een uniek nummer heeft gekregen.

In ordinal theory worden individuele satoshis genummerd in de volgorde waarin ze zijn gemined. De eerste ordinal is de eerste satoshi ooit gemined, daterend helemaal terug tot 2008. Wanneer een satoshi wordt overgedragen, wordt de volgorde behouden via een first-in-first-out-systeem op basis van de volgorde van transacties.

Ordinal theorie schendt de aard van de Bitcoin-fungibiliteit niet. Het Bitcoin-protocol erkent deze nieuwe ordening van satoshis niet formeel. Een gemeenschap van liefhebbers heeft simpelweg besloten collectief betekenis toe te kennen aan dit nummeringssysteem en tools te bouwen hiervoor.

Inscriptions als metadata

In de niet-Bitcoin-blockchains is metadata de optionele bijlage van willekeurige gegevens aan een NFT. Het wordt gebruikt om de enorme reeks kunst, in-game assets, profielfoto’s, financiële activa en meer te vertegenwoordigen die gelijk worden gezien met het woord “NFT”.
Ordinal NFT’s hebben geen aangewezen plek voor metadata zoals hun niet-Bitcoin-tegenhangers. In plaats daarvan wordt de metadata voor ordinal NFT’s opgeslagen binnen de witness-data van een transactie. Dit is ook waar de term “inscriptie” vandaan komt: de gegevens die aan een specifieke satoshi zijn gekoppeld, zijn “ingeschreven” binnen dat specifieke deel van een Bitcoin-transactie.

Om een specifieke satoshi van gegevens te voorzien en een ordinal NFT te maken, moeten gebruikers een transactie van een individuele satoshi naar een Taproot-compatibele wallet sturen en de gewenste metadata als onderdeel van de transactie toevoegen. Ze moeten ook opletten dat de volgorde van de transactie correct is om ervoor te zorgen dat de gewenste satoshi niet als netwerkvergoeding wordt gebruikt. Tools die dit proces automatiseren, helpen deze risico’s te verwijderen en maken het proces veel eenvoudiger voor niet-technische gebruikers.

Hoe zijn ordinals anders dan NFT’s?

Het belangrijkste verschil tussen Bitcoin-ordinals en alle andere NFT-typen is hun vloeibare karakter. Omdat het Bitcoin-protocol de ordinal theorie niet formeel erkent, kan een ordinal zowel fungibel als niet-fungibel zijn. Het hangt volledig af van wie de ordinal bezit en of ze de individuele satoshi willen behouden.

Impact van ordinals op Bitcoin en andere NFT’s

De impact van Bitcoin ordinals is te zien aan de verdeeldheid die het heeft gecreëerd onder Bitcoin-gebruikers. Deze nieuwe functionaliteit op Bitcoin heeft een verhit debat aangewakkerd onder gebruikers die verschillende meningen hebben over of Ordinals voordelig zijn voor het netwerk.

Een groot aantal van de voorstanders willen innovate zien. Ze denken dat ordinals op langere termijn Bitcoin duurzamer zullen maken door meer vraag naar blokruimte te creëren. Het is algemeen bekend dat de kans bestaat dat Bitcoin uiteindelijk zijn blokbeloningen zal verliezen en volledig afhankelijk zal worden van transactiekosten voor mining-inkomsten. Ordinals trekken daarnaast nieuwe ontwikkelaars en gebruikers aan die voorheen meer geïnteresseerd waren in andere non-Bitcoin crypto-projecten.

Voorstanders beweren ook dat Ordinals veiliger, meer gedecentraliseerd en bestendiger zijn tegen censuur dan traditionele NFT’s, die afhankelijk zijn van platforms van derden en tussenpartijen.

Sommige critici daarentegen beweren dat Ordinals een misbruik zijn van het Bitcoin-netwerk en een verspilling van zijn schaarse middelen. Ze wijzen op de grote hoeveelheid gegevens die aan Ordinal-inscripties zijn gekoppeld en de toegenomen vraag naar blokruimte, wat kan leiden tot hogere kosten en vertraging op het netwerk. Bovendien stellen ze de wettigheid en ethiek van Ordinals ter discussie, die kunnen worden gebruikt om fraude op de blockchain te plegen. Er wordt ook betwist dat Ordinals niet compatibel zijn met de oorspronkelijke visie en ontwerp van Bitcoin, dat bedoeld is als een P2P elektronisch betaalsysteem.

Is er een index voor Ordinals?

Een index voor ordinals is bedoeld om informatie te verstrekken over de prestaties en trends. Een benchmark-index voor ordinals is nog niet ontwikkeld, wat betekent dat er geen referentiepunt is om de prestaties van ordinals te vergelijken.
Er bestaan verschillende indexes voor Bitcoin Ordinals online. Een dergelijke index is de Ordinals Explorer.

Weliswaar ontbreekt er een algemeen aanvaarde maatstaf voor het beoordelen van de prestaties van Bitcoin. Maar dit komt doordat de focus momenteel ligt op het ontwikkelen en begrijpen van de unieke eigenschappen en uitdagingen van ordinals binnen de Bitcoin-blockchain en het creëren van een infrastructuur om deze nieuwe vorm van NFT’s te ondersteunen.

Wat is OrdinalsWallet?

Om te communiceren met het ordinals-protocol is een Bitcoin-wallet met een Taproot-wallet-adres en “coin control” vereist. En OrdinalsWallet is een van de weinige die deze functies ondersteunt en tegelijkertijd reguliere Bitcoin-transacties verwerkt.

OrdinalsWallet is een “zelfbeheerde wallet en een marktplaats ontworpen voor Bitcoin-gebruikers” en met deze non-custodial wallet kunnen NFT’s worden bekeken, gekocht, verkocht en verhandeld. Xverse en UniSat zijn andere voorbeelden van wallets die geschikt zijn voor ordinals.

Op welke platforms kan je Bitcoin ordinals vinden?

Door de populariteit van dit nieuwe concept voor NFT’s is er veel hype en enthousiasme rondom ordinals en hierdoor zijn ze bijna overal te vinden. Het aantal marktplaatsen en platforms die ordinals aanbieden neemt steeds verder toe. Magic Eden en OKX zijn enkele voorbeelden van marktplaatsen waar ordinals te vinden zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang onze gratis dagelijkse nieuwsbrief in slechts 1 minuut.
Sluit je aan bij meer dan 1.500 NFT-enthousiastelingen en blijf op de hoogte!